top of page

Teishoku 定食, ていしょく

Teriyaki Chicken Garlic (Special).jpg

Teriyaki Chicken Garlic RM25.00

Teishoku.jpg

Sakae Teishoku RM 29.55

Saba Shioyaki (Special).jpg

Saba Shioyaki RM 25.00

Bento お弁当

Unagi & Mussel.jpg

Unagi & Mussel Bento RM31.65

Teriyaki Asari Udon Bento.jpg

Teriyaki Asari Udon Bento RM24.00

Chicken & Hotate.jpg

Chicken & Hotate Bento RM23.20

Saba & Tofu.jpg

Unagi & Mussel Bento RM31.65

Salmon & Yakitori.jpg

Salmon & Yakitori Bento RM30.60

Tori Katsu Curry Bento.jpg

Tori Teri Curry Bento RM23.20

Donburi 丼

Curry Katsu Jyu.jpg

Curry Katsu Donburi RM15.75

Chicken Teriyaki Jyu.jpg

Chicken Teriyaki Donburi RM14.70

Chicken Katsu Jyu.jpg

Chicken Katsu Donburi RM14.70

Mori Ten Jyu.jpg

Mori Ten Donburi RM15.75

Yasai Kakiage Jyu.jpg

Yasai Kakiage Donburi RM8.35

Vegetarian

bottom of page